Програми підтримки сільського господарства від Уряду

Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами

Умови участі

1

Учасники програми - суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень.


2

Перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.


3

Компенсація на конкурсній основі.


4

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

 • короткостроковими (до 12 календарних місяців) – залученими для покриття виробничих витрат;
 • середньостроковими (до 36 календарних місяців) – залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.

5

Компенсація надається за нараховані і сплачені у 2018 році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;


6

Позичальник не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати прострочену більше ніж за 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.


7

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

 • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
 • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.


Як отримати

2

Мати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень.


3

Залучити кредит у національній валюті у будь-якому вигідному українському банку.


4

Використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку).


5

Подати до конкурсної комісії при облдержадміністрації заявку для участі у конкурсі (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253) та такі документи:

 • копію кредитного договору, посвідчену банком, та копії додатково укладених договорів;
 • довідку про банківські реквізити;
 • виписку банку про отримання кредиту;
 • копію фінансової звітності за останній рік (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) або якщо підприємство зареєстроване у поточному році – за останній звітній період, що передує поданню заявки;
 • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану державною фіскальною службою;
 • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів.

Перелік документів є вичерпним та достатнім для надання права на отримання компенсації


6

Щомісячно до 7 числа подавати до структурного підрозділу АПК при облдержадміністрації копію засвідченого платіжного доручення про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом.


7

Зарахування коштів на рахунки позичальників:

 • Щомісячно до 10 числа структурний підрозділ АПК подає реєстр до Мінагрополітики.
 • Мінагрополітики спрямовує кошти до областей.
 • Структурний підрозділ АПК подає до управління Казначейства платіжні доручення на перерахування коштів позичальникам.

Форми документів

Форма заявки для отримання компенсації відсотків

Форма Реєстру субєктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків
Урядові програми підтримки сільського господарства – просто, прозоро, надійно

 Подробиці на minagro.gov.ua